University Orders


  • приклад РОЗПОРЯДЖЕННЯ №0102–40/___ від 2018 р. Про відрядження
  • НАКАЗ №0102–1/125 від 28 березня 2018 р. Про оформлення
    службових відряджень в межах України
  • НАКАЗ №0202-1/029 від 29 січня 2018 р. Про введення в дiю рiшення Вченої ради про затвердження Програми реалiзацiї заходiв з покращення якостi освiтнього процесу для iноземних стyдентiв
  • РОЗПОРЯДЖЕННЯ №0501-21 від 22 січня 2018 р. Про організацію та проведення освітнього процесу з курсу «Українська мова – професійне спрямування»
  • НАКАЗ №0501-1/011 від 12 січня 2018 р. Про введення в дію рiшення Вченої ради з питання «Про рекомендацiю конференцiї трудового колективу до затвердження змiн внутрiшнього розпорядку унiверситетy»
  • НАКАЗ №0501-1/549 від 29 грудня 2017 р. Про введенюя в дiю рiшення Вченої ради про затвердження Комплексної програми реалiзацiї заходiв щодо врахування результатiв студентського монiторингy якостi освiтнього процесу
  • НАКАЗ №0107-1/520 від 12 грудня 2017 р. Про стан цивільного захисту університету у 2017 році і основні завдання на 2018 рік