Ph.D. abstracts


Disturbance of physical, psychomotor development and adaptation processes in young children and their rehabilitation improvement
Shlieienkova H. A.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія, Харків, 2017.


Functional class of chronic heart failure and supportive drug therapy in patients with implanted pacemakers
Kolomytseva I.N.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2016.


Prognostic significance of QTc interval duration in drug management of patience after pacemaker and cardiac resynchronisation therapy implantation
Maltseva M.S.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2015.


QRS complex duration and the effectiveness of drug therapy in patients with permanent pacemakers
Shanina I.V.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2015.


Морфометрія очної ямки дорослих людей за даними комп’ютерної томографії
Дубина С.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, Харків, 2015.


Значення тривалості комплексу QRS ЕКГ у терапії есенціальної артеріальної гіпертензії інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту, бета-адреноблокаторами та їх комбінацією
Шевчук М. I.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2015.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь
Фомич Г. М.

Автореферат дисертації  на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2013.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Типи ортостатичних реакцій артеріального тиску і контроль частоти шлуночкових скорочень пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь
Чорна Ю. А.

Автореферат дисертації  на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2013.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Клінічне значення тривалості інтервалу QT у діагностиці та медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь
Кулик В. Л.

Автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 ? кардіологія, Харків, 2012 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вплив гіпертензивного типу ортостатичних реакцій артеріального тиску на перебіг та ефективність лікування артеріальної гіпертензії
Єгорова А. Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2011 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Порівняльна характеристика ефективності гіполіпідемічної терапії аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з та без втручань на коронарних судинах
Гунаєва-Кручина О. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2010 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Показники варіабельності серцевого ритму і якість життя у робітників вугільних копалень з артеріальною гіпертензією під час лікування еналаприла малеатом та небівалолом
Федько І. Д.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2007 р.

Резюме: (укр).


Зміни вегетативної регуляції серцевої діяльності та результати терапії артеріальної гіпертензії блокаторами b-адренергічних рецепторів на поліклінічному етапі
Ісаєва Г. С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2004 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Кінічне значення варіабельності серцевого ритму, типів ортостатичних реакції і добових профілів артеріального тиску при артеріальній гіпертензії, коморбідної з виразковою хворобою
Томіна О. Є.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Донецьк, 2011 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій та добових профілів артеріального тиску
Солдатенко І. В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Донецьк, 2011 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Механізми стійкості міокарду до екзогенних  ?-симпатоміметиків
Зінкович  І. І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, Київ, 2003 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Ефективність лікування есенціальної артеріальної гіпертензії амлодипіном, метопролола тартратом або еналаприла малеатом у пацієнтів із нормотензивними та гіпотензивними ортостатичними реакціями артеріального тиску
Гарькавий П. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2009 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ІХС
Абдуєва Ф. М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2009 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця
Кулик О. Л.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія, Харків, 2009 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Особливості клінічних виявів, стану запального процесу та показників функції ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, асоційований із синдромом Рейно
Лисенко Н. В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія, Київ, 2002 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах
Ігнаткіна О. В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Дніпропетровськ, 2005 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом
Бондаренко І. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, Київ, 2008 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Клінічна ефективність аміодарону та його комбінацій з метопрололом або карведилолом в терапії пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь
Макієнко Н. В.

Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2006 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь
Мартим’янова Л. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2003 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).