Клінічна робота


Клінічна робота кафедри внутрішньої медицини проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.

Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини є провідні установи системи охорони здоров’я України, відомі своїм науковим і клінічним потенціалом далеко за межами України: Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філії «Центр охорони здоров’я» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та Харківська міська поліклініка № 24.
На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори за участю студентів, відбувається формування практичних навичок і закріплення отриманих теоретичних знань.
Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри, приймають участь у клінічному обстеженні пацієнтів, проведенні лікувальних і діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах і семінарах, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний і практичний досвід.

У процесі практичної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є в розпорядженні кафедри: тонометри, стетоскопи, 12-ти канальні кардіографи для запису ЕКГ і варіабельності серцевого ритму, спірографи, апарати добового моніторування ЕКГ і АТ, інгалятори, небулайзери, пікфлуометри. Діагностичне обладнання кафедри регулярно поповнюється новою сучасною технікою і щорічно проходить метрологічний контроль.
Студенти старших курсів мають можливість спільно з лікарями даної установи брати участь у постановці діагнозу, підборі діагностичних процедур і оптимальних методів лікування на засадах доказової медицини. Висококваліфіковані кадри і сучасне обладнання дозволяють проводити якісну первинну і вторинну профілактику багатьох станів в клініці внутрішніх хвороб.

Звичайною практикою є мультимедійні клінічні розбори, які готуються студентами за підтримки викладачів і після презентації на клінічних конференціях публікуються на сайті кафедри, у депозитарії Університету і у вигляді статей в профільних медичних журналах України.