Навчальна робота


Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямів її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів з 6 дисциплін українською та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи складає 38938 академічних годин, з яких 272 виділено на лекційні курси, а 28614 – на практичні, лабораторні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання всіх дисциплін на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій і регламенту Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наукових матеріалів із активним залученням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК і т.д.).

У процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є в розпорядженні кафедри: тонометри, стетоскопи, 12-ти канальні кардіографи для запису ЕКГ і варіабельності серцевого ритму, спірографи, апарати добового моніторування ЕКГ і АТ, інгалятори, небулайзери, пікфлуометри. Діагностичне обладнання кафедри регулярно поповнюється новою сучасною технікою і щорічно проходить метрологічний контроль.

Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри, приймають участь у клінічному обстеженні пацієнтів, проведенні лікувальних і діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах і семінарах, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний і практичний досвід.

Особлива увага в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 2, завдяки розбору тестових завдань усіх доступних баз і банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп’ютерних класів та мультимедійного обладнання, інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки студентів до КРОК з дисциплін кафедри підтверджується результатами іспиту, за якими медичний факультет щорічно займає лідируючі рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України.

У ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з’їздах і т.д., в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця і заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками та ін.