Наш журнал


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

З 1992 року силами співробітників кафедри видається журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Медицина» (до 2000 року – «School of Fundamental Medicine Journal»), який входить до переліку фахових видань ВАК України.

ISSN: 2074-5397 (друкована версія українською мовою), 2313-6693 (друкована версія англійською мовою), 2313-2396 (онлайн-версія англійською мовою).

Фахова реєстрація у ВАК України: додаток до постанови президії ВАК України №1-05/4 від 14.10.09 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська з 2000 по 2012 роки,  з 2013 року тільки англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Тематика: вісник містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал містить розділи: Організація охорони здоров’я, Фундаментальні дослідження, Клінічні дослідження, Огляди, Клінічна практика, Лекції, Медичне право, Екологія та здоров’я, Філософія медицини.

Адреса редакційної колегії: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, тел./факс (057) 702-04-55; тел. 707-54-50.

E-mail: journal.medicine@karazin.ua

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих і повних текстів статей на наступних веб-ресурсах: Наукова періодика Каразінського університету, Бібліотека імені В.І. Вернадського, Наукова єлектронна бібліотека (РІНЦ), Polish Scholarly Bibliography, Index Copernicus, КіберЛенінка, ISSUU, Open Academic Journals Index, CiteFactor, ResearchBib, Google Академія, Українські наукові журнали, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Cosmos Impact Factor, General Impact Factor, Infobase Index, Bielefeld Academic Search Engine, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Репозиторій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Directory of Open Access Journals.

Сторінка у Facebook

Редакційна колегія PDF

Умови публікації DOC PDF

Діючі вимоги щодо оформлення списку літератури (ДСТУ 8302:2015) PDF