Статті


Класи пульсового тиску і частота призначення окреміх груп кардіологічних препаратів у пацієнтів до і в ранній період постійної електрокардіостимуляції
М. В. Починська, М. І. Шевчук
Світ медицини та біології. – 2018. – №3 (65). – p. 115-118.


Реальная клиническая практика: мультиморбидность и лечебная тактика
Е. В. Цырук, Е. Ю.Поволоцкая, Н. В.Макиенко, А. В. Кротенко
World Science. – 2018. – №1 (29), Volume 3. – p. 45-48.


Вплив середніх показників артеріального тиску та пульсу на добову питому вагу подовженого інтервалу QTс у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Н. Є. Целік, М. І. Яблучанський, Н. В. Макієнко
Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – №2. – с. 29-32.


Класи пульсового артеріального тиску та клінічні ознаки пацієнтів на річному етапі медикаментозної терапії після постійної електрокардіостимуляції
М. В. Починська, М. І. Яблучанський
Scientific journal «ScienceRise: Medical Science» – 2017. – № 12 (20). – p. 13-18.


Прогностично значущі гемодинамічні показники ефективності медикаментозної терапії в класах пульсового артеріального тиску у пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами
М. В. Починська, О. В. Мартиненко, М. І. Яблучанський
Експериментальна і клінічна медицина – 2017. – №3 (76). – с. 53-57.


Класи пульсового артеріального тиску та параметри електрокардіостимуляції у пацієнтів на річному етапі після імплантації
М. В. Починська, Д. Є. Волков, Д. О. Лопін, М. І. Яблучанський
Міжнародний медичний журнал. – Харків: 2017. – № 3 (91). – С. 11–15.


Стадії артеріальної гіпертензії і частота призначення окремих груп кардіологічних препаратів у пацієнтів упродовж року спостереження після імплантації електрокардіостимуляторів
Т. А. Дерієнко, Д. Є. Волков, Д. А. Лопін, Н. І. Яблучанський
Медицина сьогодні і завтра. – 2016. – № 2-3 (71-72). – c. 21–25.


Класи пульсового артеріального тиску і частота призначення окремих груп медикаментозних препаратів у пацієнтів упродовж року після постійної електрокардіостимуляції
М. В. Починська, М. І. Яблучанський
Медицина сьогодні і завтра. – 2016. – № 2-3 (71-72). – c. 34–39.


Ступінь артеріальної гіпертензії і частота призначення окремих груп кардіологічних препаратів у пацієнтів на річному етапі спостереження після імплантації електрокардіостимуляторів
Т. А. Дерієнко, Д. Є. Волков, Д. О. Лопін, М. І. Яблучанський
Міжнародний медичний журнал. – Харків: 2017. – № 2 (90). – С. 19–23.


Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку
М. Є. Маменко, Г. О. Шлєєнкова, К. М. Донцова
Современная педиатрия. – 2017. – №1 (81). – с. 14-19.


Вплив гормонів гіпофізу на розвиток аномальної маткової кровотечі
С. І. Гайворонська, К. С. Любомудрова, Д. С. Тиханський
Медичний форум. – 2017. – №10 (10). – с. 45-47.


Класи пульсового артеріального тиску та параметри електрокардіостимуляції у пацієнтів при спостереженні протягом одного року після кардіоресинхронізуючої та медикаментозної терапії
М. В. Починська
Експериментальна і клінічна медицина – 2017. – №1 (74). – с. 52-55.


Ступінь артеріальної гіпертензії та зміни гемодинамічних показників протягом року після імплантації електрокардіостимулятора
Т. А. Дерієнко, Д. Є. Волков, Д. А. Лопін, Н. І. Яблучанський
Експериментальна і клінічна медицина – 2016. – №4 (73). – с. 50-53.


Класи пульсового і артеріального тиску та гемодинамічні показники у пацієнтів на річному етапі після кардіоресинхронізуючої та медикаментозної терапії
М. В. Починська
The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series “Medicine” – 2016. – № 32. – p. 38-42.


Классы пульсового артериального давления и частоты встречаемости клинических признаков у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами перед имплантацией
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский
British Medical Bulletin. – December 2016. – Issue 1 (2), Volume 120. – p. 286-294.


Стадії артеріальної гіпертензії та зміни гемодинамічних показників протягом року після імплантації електрокардіостимулятора
Т. О. Дерієнко, Д. Є. Волков, Д. О. Лопін, М. І. Яблучанський
Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – №3. – с. 29-33.


Значимість пульсового артеріального тиску та медикаментозна підтримка пацієнтів з постійною електрокардіостимуляцією
M. V. Pochinska
The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series “Medicine” – 2016. – № 31. – с.88-101.


Реакція параметрів варіабельності серцевого ритму на сеанси біологічного зворотнього зв’язку с контуром метрономізованого дихання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на фоні стандартної медикаментозної терапії
Є. А. Люта, С. А. С. Бєлал, Н. А. Водяницька, О. В. Мартиненко, М. І. Яблучанський
Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. – № 1 (93). – с.36-38.


Значення хвилі Осборна у виборі своєчасної тактики лікування пацієнтів із гіпотермією на прикладі клінічного випадку
К. Ю. Прилуцька, О. Ю. Шмідт, Т. В. Маркова, М. І. Яблучанський
Медицина неотложных состояний. – 2016. – № 3 (74) – с. 152-157.


Функціональна активність серотонінергічної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у дітей раннього віку із порушеннями нервово-психічного розвитку і неврологічного статусу
М. Є. Маменко, Г. О. Шлєєнкова
Современная педиатрия. – 2015. – №7 (71). – c. 111-113.


Клинические особенности пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией в зависимости от степени артериальной гипертензии
Т. А. Дериенко
European Journal of Scientific Research. – January-June 2016. – №1 (13). – p. 558-564.


Якість біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму у здорових добровольців з психастенічним типом особистості в повторній серії сеансів
А.А. Рубан, А.О. Винокурова, С.А.С. Бєлал, О.В. Мартиненко, М.І. Яблучанський
Психіатрія, неврологія та медична психологія. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – Том 2, № 1 (3). – p. 126-130.


Зміни параметрів електрокардіостимуляції в пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами з різною тривалістю комплексу QRS протягом 6 місяців спостереження
І.В. Шаніна, Д.Є. Волков, М.І. Яблучанський
Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 1. – p. 59-62.


Функциональный класс хронической сердечной недостаточности и медикаментозное сопровождение у пациентов на годовом этапе после имплантации электрокардиостимуляторов
И.Н. Коломыцева
Canadian Journal of Education and Engineering. – 2015. – №2. (12). – p. 569-578.


Перебіг хронічної серцевої недостатності та медикаментозна терапія пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами
І.М. Коломицева, Д.Є. Волков, Д.О. Лопін, М.І. Яблучанський
Український терапевтичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 101–106.


Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes
Bernard Zinman, Christoph Wanner, John M. Lachin, David Fitchett, Erich Bluhmki, Stefan Hantel, Michaela Mattheus, Theresa Devins, Odd Erik Johansen, Hans J. Woerle, Uli C. Broedl, Silvio E. Inzucchi
The New England Journal of Medicine. – November 26, 2015.


Функціональні показники кровообігу у пацієнтів із кардіоресинхронізуючою терапією в перші 6 міс у різних класах тривалості стимульованого QRS-комплексу
І.В. Шаніна, Д.Є. Волков, М.І. Яблучанський
Український Медичний Часопис.– VII/VIII 2014. – № 4 (102) – с.91-93.


Вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму на якість життя пацієнтів із артеріальною гіпертензією
Є.О. Назаренко, А.О. Радченко, С.А.С. Бєлал, М.І. Яблучанський
Український науково-медичний молодіжний журнал – 2015. – № 3(89) – с.103-106.


Міокардіальний місток й звивитість коронарних артерій у лікарській практиці на прикладі клінічного випадку
С.В. Рибчинський, Є.В. Дановська, Л.О. Мартім’янова, В.Л. Кулик, М.І. Яблучанський, В.А. Кулик
Медицина транспорту України. – 2015. – № 1.(53) – с. 61-64.


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та параметри електрокардіостимуляторів у ранньому післяімплантаційному періоді
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. О. Лопін, М. І. Яблучанський
Одеський медичний журнал. – 2015. – № 3 (149). – С. 39–41.


Реакція варіабельності серцевого ритму на сеанси біологічного зворотного зв’язку з метрономізованим диханням у здорових добровольців
Є.О. Назаренко, С.А.С. Бєлал, О.В. Мартиненко, М.І. Яблучанський
Медицина сьогодні і завтра. – 2015. – № 1 (66). – С. 43–46.


Клінічний діагноз
М.І. Яблучанський
Медицина транспорту України. – 2015. – № 2.(54) – с. 81-84.


Класс продолжительности интервала QTс и эффективность врачебной поддержки пациентов в первый год имплантации электрокардиостимулятора
М. Мальцева.
Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015.- p.552-558
Резюме: (cont).


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та динаміка гемодинамічних показників у пацієнтів в піврічному періоді після імплантації кардіостимуляторів
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. О. Лопин, Н.И. Яблучанский.
Український науково-медичний молодіжний журнал – 2015. – № 1(86) – с.43-46.
Резюме: (cont).


Вікова характеристика морфометричних показників очної ямки дорослих людей
Дубина С. О., Яблучанський М. І.
Морфологія. – 2015. – Том 9, № 1 – С. 29-33.
Резюме: (укр), (рус), (eng).


Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у гострому післяопераційному періоді після серцевої резинхронізуючої терапії
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, В. Л. Кулік, Н.И. Яблучанский.
Науково-практичний журнал Проблеми безперервної медичної освіти та науки – 2015. – № 1 – с.29-31.
Резюме: (cont).


Патент. Спосіб біоадаптивної корекції стану регуляторних систем організму людини в біологічному зворотному зв’язку
Belal S. A. S., Kulik О. L., Martynenko О. V., Yabluchanskiy M. I.


Энтропия сердечного ритма в серии проб с ритмическим дыханием
Белал С. А. С., Мартыненко А. В., Н.И. Яблучанский
Научно-методический журнал Клиническая информатика и Телемедицина. – 2014. – Т.10, вып. 11. – с.39-42.
Резюме: (cont).


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній період після імплантації кардіостимуляторів
Коломицева І. М., Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І.
Медицина транспорту України. – 2014. – № 3(51) – С. 5-8.
Резюме: (укр), (рус), (eng).


Class of QTc Interval Duration and Clinical Features of Patients in Six Months after
Pacemakers Implantation

Мальцева М. С., Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І.
Eastern European Scientific Journal. – 2014. – № 4. – С. 23-29.
(eng).


Клас тривалості інтервалу QTc іфункціональні показники кровообігу в пацієнтів у гострий післяопераційний період у різних режимах електрокардіостимуляції
Мальцева М. С., Волков Д. Є., Гунаєва-Кручина О. О., Яблучанський М. І.
Медицина транспорту України. – 2014. – № 2 – С. 40-46.
Резюме: (укр), (рус), (eng).


Постоянная электрокардиостимуляция и медикаментозное сопровождение пациентов
Шанина И. В., Волков Д. Е., Бойко В. В., Яблучанский Н. И.
Серце і судини. – 2014. – № 2(46). – С. 91-95.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вариабельность сердечного ритма в клиностазе и ортостазе у пациентов с артериальной гипертензией в классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ на этапах комбинированной терапии лизиноприлом и бисопрололом
Шевчук М. И.
Актульные проблемы транспортной медицины. – 2014. – № 1(35). – С. 126-135.
Резюме: (cont).


Желудочковая экстрасистолическая аритмия
у беременных

Абдуева Ф. М., Шмидт Е. Ю., Яблучанский Н. И.
Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 102-110.
Резюме: (укр), (eng).


Functional parameters of blood circulation in pacients with permanent pacemakers in the early postoperative period in different QRS complex duration classes
Shanina I. V., Volkov D. E., Lopin D. A., Krayz I. G., Yabluchansky N. I.
Медицина транспорту України. – 2013. – № 4. – С. 14-21.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Биологическая обратная связь в контуре метрономизированного дыхания при старте со свободного дыхания у здоровых добровольцев
Белал С. А. С., Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2013. – № 1. – С. 44-47.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Хронічна ревматична хвороба серця і тактика її лікування
Кулявець С. Ю., Каменська Е. П., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І.
Медицина транспорту України. – 2013. – № 3. – С. 75-79.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


The principle of symmetry and clinical practice
Yabluchanskiy M. I., Yabluchanskiy A. M.
Медицина транспорту України. – 2013. – № 2. – С. 68-72.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Прогностически значимые критерии эффективности и контроля постоянной фибрилляции предсердий в зависимости от  продолжительности интервала QТс
Кулик В. Л., Яблучанский Н. И., Солдатенко И. В., Томина Е. Е.
Проблеми безперервної освіти та науки. – 2012. – № 1 (5). – С. 25–28.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вітамін В12-фолієводефіцитна анемія як причина фунікулярного мієлозу та синдрому Рейно
Ремінська  Х. І., Мартим’янова  Л. О., Яблучанський  М. І., Лебединець  В. В., Бокатуєва  В. В., Лебединець  Д. В., Якубенко  Ю. В.
Медицина транспорту України. – 2012. – № 3 (43). – С. 95–99.
Резюме: (рус), (eng).


Метеочувствительность и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев
Белал С. А. С., Кулик  А. Л., Мартыненко  А. В.,  Яблучанский  Н. И.
Експериментальна та клінічна медицина. – 2012. – № 2 (55). – С. 104–107.
Резюме:(рус), (укр), (eng).


Клінічний випадок синдрому Марфана з тяжким ураженням аорти
Шатрава І. М., Шамова Т. О., Каменська Е. П., Яблучанський М. І., Крайз І. Г.,
Карнаухова Н. О.
Медицина транспорту України.  – 2011.  – № 3 (39). – С. 67–72.
Резюме:  (рус), (eng).


Чому атеросклероз однаково безжальний до судин мозку та серця?
Яблучанський  М. І. , Мартим’янова  Л. О.,  Бичкова  О. Ю., Лисенко  Н. В., Макієнко  Н. В., Крайз  І. Г.,  Каменська  Е. П.
Медицина транспорту України.  – 2011.  – № 4 (40). – С. 75–82.
Резюме:  (рус), (eng).


Ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений и контроль фибрилляции предсердий при годичной терапии бета-адреноблокаторами, амиодароном и их комбинацией
Фомич А. Н.,  Яблучанский  Н.И.,  Мартимьянова  Л. A., Ивлева О. А.
Медицина транспорту України.  – 2012.  – № 1.  – С. 9–14.
Резюме:  (рус), (eng).


Влияние комбинации амиодарона и бета-адреноблокатора на ортостатические реакции артериального давления и клинические показатели гемодинамики у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Черная Ю. А., Усань Н. Ю.
Медицина транспорту України.  – 2012.  – № 1.  – С. 28–33.
Резюме:  (рус), (eng).


Прогнозирование достижения различных типов ортостатических реакций артериального давления методом шагово-дискриминантного анализа у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Черная Ю. А.
Україна. Здоров’я нації.  –  2011.  – № 4 (20).  –  С. 169–174.
Резюме:  (рус), (укр), (eng).


Варіабельність серцевого ритму на епізодах фібриляції передсердь у різних класах тривалості комплексу QRS ЕКГ при терапії пацієнтів із постійною, пароксизмальною та персистентною фібриляцією передсердь
Рибальченко І. Ю., Макієнко Н. В., Каменська Е. П.
Медицина транспорту України.  – 2011.  – № 2.  – С. 53–58.
Резюме: (рус), (eng).


Применение тианептина для терапии депрессивных расстройств при хронической ишемической болезни сердца
Кулик А. Л., Серикова О. И., Яблучанский Н. И.
Український терапевтичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 23-26.


Ортостатические реакции артериального давления и клинические показатель кровообращения у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий на этапах терапии бета-адреноблокаторами
Чёрная Ю. А., Яблучанский Н. И., Мартимьянова Л. А.
Експериментальна і клінічна медицина. – 2011. – № 3 (52). – С. 70–74.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Актуальные вопросы диагностики сидеропении и железодефицитной анемии
Абдуева Ф. М.
Здоров’я України. – 2011 (жовтень). – № 20 (273).  – С. 66–68.


Терапия амиодароном и ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Фомич  А. Н.
КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ. – 2011. – № 1–2 (31–32), червень. – С. 23–26.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


The QRS Complex Duration in Patients with Atrial Fibrillation
Rybalchenko I.Yu., Iabluchanskyi M.I.
КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ. – 2011. – № 1–2 (31–32), червень. – С. 27–31.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Типы ортостатических реакций диастолического артериального давления и функциональные показатели кровообращения у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Черная Ю. А., Мартимьянова Л. А., Яблучанский Н. И.
КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ. – 2011. – № 1–2 (31–32), червень. – С. 12–16.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Типи ортостатичних реакцій систолічного артеріального тиску і функціональні показники кровообігу в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь
Чорна Ю. А., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І., Кумпан Н. В.
Медицина транспорту України. – червень 2011.– № 2 (38). – С. 57–61.
Резюме: (рус), (eng).


Возможная природа временных изменений показателей вариабельности сердечного ритма
Кулик А. Л., Задерихин А. К., Шульгин В. И., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И.
Валеология. – 2011. – № 2. – С. 96–101.
Резюме: (рус), (eng).


Ортостатические реакции диастолического артериального давления на фоне антиаритмической терапии у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Чёрная Ю. А.
Український кардіологічний журнал. – 2011. – № 5. – С. 41–44.
Резюме: (eng).


Особенности ортостатических реакций диастолического артериального давления у пациентов с коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензией на этапах терапии
Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И.
Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – № 2 (47). – С. 75–80.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Сравнительный анализ ортостатических реакций диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений у здоровых добровольцев и пациентов с артериальной гипертензией
Гарькавый П. А., Яблучанский Н. И.
Український терапевтичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 20–23.
Резюме: (укр), (eng).


Половые особенности реакции показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев при переходных процессах
Гарькавый П. А., Яблучанский Н. И.,  Мартыненко А. В.
Клин. информат. и Телемед. – 2005. – T. 2, № 1.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Эффективность терапии артериальной гипертензии амлодипином у пациентов старшей возрастной группы с гипотензивной ортостатической реакцией
Гарькавый П. А.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2008. – № 4. – С. 76–78.


Клінічна ефективність аміодарону та комбінацій його з метопрололом або карведилолом у терапії пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь
Макієнко Н. В., Мартим’янова Л. О., Водяницька Н. А., Івлева О. О.
Медицина транспорту України. – 2009. – № 2. – С. 64–71.
Резюме: (рус), (eng).


Типы ортостатических реакций систолического, диастолического и пульсового давления у здоровых добровольцев
Гарькавый П. А., Егорова А. Ю., Денисов А. О., Яблучанский Н. И.
Проблеми сучасної медичної науки та освіти.  –  № 1.  – 2008.  –  С. 50–52.


Тривалість коригованого інтервалу QT та частота виявлення внутрішньошлуночкових блокад залежно від клінічних ознак фібриляції передсердь
Кулик В. Л., Яблучанський М. І., Кулик В. О., Каменська Е. П.
Медицина транспорту України. – 2011. – № 1. – С. 48–53.
Резюме: (рус), (eng).


Антиаритмічна терапія та ортостатичні реакції частоти шлуночкових скорочень у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь
Фомич Г. М., Яблучанський М. І., Мартим’янова Л. О., Трегуб Т. І.
Медицина транспорту України.  – 2011.  – №2. –  С. 25–28.
Резюме: (рус), (eng).


Терапия бета-адреноблокаторами и ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Фомич А. Н., Яблучанский  Н. И.
Український кардіологічний журнал. – 2011. – № 4. – С. 63–67.
Резюме: (eng).


Варіабельність серцевого ритму при виразковій хворобі, артеріальній гіпертензії та їхній коморбідності
Томіна О. Є., Бичкова О. Ю., Яблучанський М. І.
Медицина транспорту України. – 2009. – № 2. – С. 76–82.
Резюме: (рус), (eng).


Сравнение продолжительности комплекса QRS ЭКГ на эпизодах синусового ритма и пароксизмов у пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий
Бурда И. Ю., Яблучанский Н. И.
Медицина сьогодні і завтра. – 2010. – № 2–3 (47–48). – С. 115–119.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


«Побочная» реакция на S(-) амлодипин у пациента с артериальной гипертензией
Дроздов М. В., Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И.
Medicus Amicus. – 2009. – № 7. – С. 10–11.


Фибрилляция предсердий: контроль ритма и профилактика тромбоэмболических осложнений
Бурда И. Ю.
Medicus Amicus. – 2009. – № 7. – С. 4–5.


Говорим лосартан – подразумеваем сартан, говорим сартан – подразумеваем лосартан
Яблучанский Н. И.
Medicus Amicus. – 2009. – № 7. – С. 3, 8–9.


Интерстициальные заболевания легких
Лысенко Н. В., Яблучанская Т. П.
Medicus Amicus. – 2009. – № 7. – С. 24–25.


Влияние препаратов, контролирующих частоту желудочковых сокращений, на продолжительность комплекса QRS ЭКГ у пациентов с постоянной фибрилляцией предсердий
Бурда И. Ю., Яблучанский Н. И.
Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – № 4 (49). – С. 71–75.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Эффективность терапии эналаприлом малеатом у пациентов с артериальной гипертензией с гипер- и изотензивными типами ортостатическихй реакций
Егорова А. Ю.
Експериментальна і клінічна медицина. – 2009. – № 4. – С. 75–79.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


М-індекси нелінійності варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із больовою формою хронічної ішемічної хвороби серця за наявності й відсутності депресії
Кулик О. Л., Серікова О. І., Яблучанський М. І.
Одеський медичний журнал. – 2006. – № 6 (98). – С. 41–43.


Особенности ортостатических реакций систолического артериального давления коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии на этапах терапии
Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И.
Медицина сьогодні і завтра. – 2010. – № 1 (46). – С. 61–67.
Резюме: (укр), (eng).


Клінічні прояви фібриляції передсердь за різних діапазонів тривалості комплексу QRS на ЕКГ
Бурда І. Ю., Кротенко А. В., Гунаєва-Кручина О. О., Яблучанський М. І.
Медицина транспорту України. – 2010. – № 1 (33). – С. 30–34.
Резюме: (рус), (eng).


Клиническая характеристика коморбидной артериальной гипертензии с язвенной болезнью
Томина Е. Е.
Український терапевтичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 61–64.
Резюме: (укр), (eng).


Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакций систолического артериального давления
Солдатенко И. В.,  Яблучанский Н. И.
Український терапевтичний журнал – 2010. – № 2. – С. 45–50.
Резюме: (укр), (eng).


Значение базисной терапии для контроля хронических обструктивных заболеваний легких
Бондаренко И. А.,  Яблучанский Н. И., Мартыненко A. B.
Медицина сьогодні і завтра. –  2006. – № 2. – С. 50-55.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Взаємозв’язок показників функції зовнішнього дихання і варіабельності серцевого ритму у пацієнтів хронічними обструктивними захворюваннями легень залежно від початкового значення загальної потужності спектру
Бондаренко І. О., Яблучанський М. І., Мартиненко О. В.
Вісник Вінницького національного медичного університету . – 2006. – № 10 (1). – С. 33–36.
Резюме: (укр), (eng).


Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакций диастолического артериального давления
Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И.
Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 2. – С. 28–32.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Ортостатические реакции систолического артериального давления у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Черная Ю. А., Мартимьянова Л. А., Яблучанский Н. И.
Международный медицинский журнал. – 2011. – № 2. – С. 22–26.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Общая мощность спектра вариабельности сердечного ритма и эффективность базисной терапии хронических обструктивных заболеваний легких
Бондаренко И. А., Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В.
Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т. 10, № 2 – С. 15–18.
Резюме: (рус), (eng).


Влияние курения на эффективность базисной терапии хронических обструктивных заболеваний легких
Бондаренко И. А., Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В.
Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2006. – Т. 15, № 1. – С. 33–37.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Неспецифический язвенный колит
Яблучанский Н. И., Бычкова О. Ю.
Medicus Amicus. – 2009. – №3. – С. 20–21.


Craniometric measurements of artificial cranial deformations in Eastern European skulls
Arnold Wolfgang;Fedorischeva Victoria A.;Naumova Ella A.;Yabluchansky N. I.
Anthropologischer Anzeiger, Volume 66, No. 2 (2008), p. 139–146.
Abstract: (eng).


Особливості клінічного перебігу коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії на етапах терапії
Солдатенко І. В., Яблучанський М. І.
Одеський медичний журнал. – 2010. – № 3 (119). – С. 26–29.


Гіпертензивний тип ортостатичної реакції систолічного і діастолічного тиску у здорових добровольців
Єгорова А. Ю., Яблучанський М. І.
Одеський медичний журнал. – 2008. – № 5 (109). – С. 50-53.
Резюме: (рус), (eng).


Гіпертензивний тип ортостатичної реакції систолічного артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Єгорова А. Ю., Яблучанський М. І., Охрямкіна О. А.
Медицина транспорту України. – 2009. – № 4. – С. 12-14.


Порівняльний аналіз ортостатичних реакцій систолічного артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у здорових добровольців та пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Гарькавий П. О., Єгорова А. Ю., Яблучанський М. І., Гунаєва-Кручина О. О.
Медицина транспорту України. – 2008. – № 2. – С. 10-14.
Резюме: (рус), (eng).


Эффективность терапии амлодипином у пациентов с артериальной гипертензией с изо- и гипертензивными типами ортостатических реакций
Егорова А. Ю.
Медицина сьогодні і завтра. –  2009. – № 2. – С. 45-50.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Эффективность терапии артериальной гипертензии эналаприла малеатом у пациентов старщей возрастной группы с гипотензивной ортостатической реакцией
Гарькавый П. А.
Медицина сьогодні і завтра. –  2008. – № 4. – С. 65-68.
Резюме: (рус), (укр), (eng).


Показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпотензивною ортостатичною реакуією на етапах терапії амлодипіном, метопрололом або еналаприлу малеатом Гарькавий П. О.
Медицина транспорту України. – 2008. – № 4. – С. 6-13.
Резюме: (рус), (eng).


Гіпертензивний тип ортостатичної реакції систолічного і діастолічного тиску у здорових добровольців
Єгорова А. Ю.,  Яблучанський М. І.
Одеський Медичний журнал.  – 2008. – №5 (109). –  С. 50-53.


Значення тривалості комплексу QRS ЕКГ для ефективності терапії фібриляції передсердь бета-адреноблокаторами
Бурда І. Ю.
Медицина транспорту України. – 2010. – № 3. – С. 34-38.
Резюме: (рус), (eng).


Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев
Кулик А. Л., Задерихин А. К., Шульгин В. И., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И.
Клиническая информатика и Телемедицина. – 2010. – T.6, Вып.7. – C.47–50.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Хроническая сердечная недостаточность: синдром или заболевание?
Яблучанский Н. И.
Серцева недостатність. Науково-практичний журнал для лікарів з проблем СН. – 2010. – № 1. – С. 115-117.