Студентський науковий гурток


Студентський науковий гурток (СНК) кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна був організований у 2002 році.

На сьогоднішній день основною метою СНК є допомога в реалізації наукового, творчого та клінічного потенціалів студентів та молодих вчених у різних галузях внутрішньої медицини.

Студенти наукового гуртка спільно з співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких вже опубліковано більше 50 статей в спеціалізованих виданнях, у тому числі 7 – у закордонних.

З ініціативи молодих вчених наукового гуртка кафедри організовано і проведено близько 30 науково-практичних конференцій, у тому числі 12 – міжнародних, в ході яких студентами висвітлювалися результати власних наукових досліджень.

Всі студенти, які прагнуть поглибити свої знання в області внутрішньої медицини та бажають взяти участь у науково-дослідній роботі кафедри, можуть зв’язатися з нами по електронній пошті intmed@karazin.ua.