Тези


Co-, multimorbidity and polypragmasy in cardiacpatients: the view of the cardiologist and ways to solve the problem
Makiienko Nataliia, Delich Olena, Kharchenko Lubov

Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні: наук.-практ. конф. Одеса: ТОВ «Н-Побута», 2019. – 47 с. (С. 29-30)


Features Of Pneumonia On The Background Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Clinical Case
Boakye–Yiadom Valentina

Збірник тез XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 28-29 березня 2019 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 320-321


The quality of life of patients with a sick sinus syndrome depending on the pulse blood pressure level one year after cardiac pacemaker implantation
Al-Mter Muhtadi Jabbar Abdulzahr

Збірник тез XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 28-29 березня 2019 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 313-314


Diabetes melitus and cardoiogenic shock complicating acute myocardial infarction
Yasser S.

Збірник тез XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 28-29 березня 2019 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 381-382


The development of atheroscleosis in a patient with diabetes mellitus
Edema Temituotyo Folusho

Збірник тез XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 28-29 березня 2019 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 336-337


A case of unexplored dyspepsia
Dwayat Yazan

Збірник тез XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 28-29 березня 2019 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 336-337


A case of gastroesophageal reflux disease with erosive ulcerative reflux esophagitis
Ballout Merna

Збірник тез XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 28-29 березня 2019 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 319-320


Особливості частоти призначення окремих груп кардіологічних препаратів у пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь через 3 місяці після абляції залежно від функціонального класу хронічної серцевої недостатності
Т. В. Золотарьова, М. С. Бринза, М. І. Яблучанський

Український кардіологічний журнал : Матеріали ХIХ Національного конгресу кардіологів України (Додаток 1), Київ, 26–28 вересня 2018 р. – c. 143-144.


Реальна клінічна практика: мультиморбідність та терапевтична тактика
Н. В. Макієнко, Г. В. Кротенко, К. В. Цірук, О. Ю. Поволоцька

Одеський медичний журнал, м. Одеса. – 2018. – №3 (167).– с. 63-64.


Изменение гемодинамических показателей и их прогностическое значение в классах пульсового артериального давления в менеджменте пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский

“Медицина XXI століття”: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, 23 листопада 2017 р.– Х., 2017. – c. 81-83.


Термін подовженого за добу інтервалу QTc під час амбулаторного моніторування ЕКГ і клінічні ознаки пацієнтів з гіпертонічною хворобою
Н. Є. Целік, М. І. Яблучанський

Матеріали XVIII Національного Конгресу кардіологів України 20-22 вересня 2017 р. Київ. – 2017. – №1.– с. 39-40.


Электрическая ось сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий до и после перенесенной радиочастотной аблации
С. В. Рыбчинский, М. С. Брынза, Д. Е. Волков, Н. И. Яблучанский

“Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 листопада 2017 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2017. – c. 140.


Клінічні особливості пацієнтів з фібриляцією та/або тріпотінням передсердь після радіочастотної абляції в залежності від функціонального класу хронічної серцевої недостатності
Т. В. Золотарьова, М. С. Бринза, М. І. Яблучанський

“Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 листопада 2017 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2017. – c. 55.


Прогностическая значимость гемодинамических параметров в зависимости от класса пульсового артериального давления в медикаментозной практике пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский

“Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 листопада 2017 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2017. – c. 125.


Якість життя пацієнтів в перші шість місяців після радіочастотної абляції тріпотіння та фібриляції передсердь
М. С. Бринза, Д. Є. Волков, М. І. Яблучанський

Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України 20-22 вересня 2017 р. Київ. – 2017. – №1.– с. 131.


Функціональні класи хронічної серцевої недостатності та особливості пацієнтів з фібриляцією та/або тріпотінням передсердь після радіочастотної абляції
Т. В. Золотарьова, М. С. Бринза, Д. Є. Волков, Д. О. Лопін, М. І. Яблучанський

Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України 20-22 вересня 2017 р. Київ. – 2017. – №1.– с. 136-137


Частотні форми персистуючої та постійної фібриляції передсердь у дзеркалі загального кардіоваскулярного ризику
М. І. Яблучанський, Л. О. Мартим’янова

Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України 20-22 вересня 2017 р. Київ. – 2017. – №1.– с. 151-152.


Частотные распределения и клинические особенности фибрилляции и трепетания предсердий у пациентов с артериальной гипертензией после радиочастотной абляции
В. А. Штельмах

Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України 20-22 вересня 2017 р. Київ. – 2017. – №1.– с. 151.


Классы пульсового артериального давления и эффективность медикаментозной терапии у пациентов на годовом этапе после имплантации электрокардиостимуляторов
М. В. Починская

Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України 20-22 вересня 2017 р. Київ. – 2017. – №1.– с. 143-144.


Heart rate variability in patients with hypertension depending on the type of circadian blood pressure profile
Gorantla S. G. B. Krishna

Збірник тез XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 30-31 березня 2017 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 218-219.


Класи пульсового артеріального тиску та особливості медикаментозної терапії у пацієнтів через 1 рік після імплантації електрокардіостимуляторів
М. В. Починска, М. І. Яблучанский

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VII Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 18-19 травня 2017 р., м. Київ. – 2017. – №2 (22).– с. 46-47.


Степень АГ и дозировка антигипертензивных препаратов у пациентов на годовом этапе после имплантации электрокардиостимулятора
Т. А. Дериенко

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VII Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 18-19 травня 2017 р., м. Київ. – 2017. – №2 (22).– с. 34.


Изменения частоты назначения отдельных групп кардиологических препаратов в зависимости от стадии артериальной гипертензии у пациентов на годовом этапе наблюдения после имплантации электрокардиостимулятора
Т. А. Дериенко, Д. Е. Волков, Д. А. Лопин, Н. И. Яблучанский

Матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки «Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє» 19 травня 2017 р. – 2017. – с. 47.


Дозировка основных групп препаратов в классах пульсового артериального давления у пациентов в ранний период после имплантации электрокардиостимулятора
М. В. Починская

Научно-практический журнал Кардиология Узбекистана. Тезисы республиканской научно-практической конференции с международным участием «Первоочередные задачи развития кардиологии и кардиохирургии в Узбекистане», 25-26 мая 2017 г. – Ташкент: 2017. – №2 (44).– с. 64-65.


Изменение дозировки основных групп кардиологических препаратов в классах пульсового артериального давления у пациентов на годовом этапе после имплантации электрокардиостимуляторов
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский

Матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки «Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє» 19 травня 2017 р. – 2017. – с. 90.


Основні характеристики клінічного перебігу фібриляції та тріпотіння передсердь у пацієнтів з радіочастотною абляцією субстрату аритмії
Т. В. Золотарьова, М. С. Бринза, Д. Є. Волков

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VII Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 18-19 травня 2017 р., м. Київ. – 2017. – №2 (22).– с. 36.


Частота призначення основних груп кардіологічних препаратів при різних класах пульсового артеріального тиску у пацієнтів через півроку після імплантації електрокардіостимуляторів
М. В. Починська, М. І. Яблучанський

Матеріали науково-практичної конференції Взаємодія лікаря загальної практики та лікаря-спеціаліста в лікуванні поліморбідного пацієнта 26 квітня 2017 року, Одеса, – Одеса: ОНМедУ, 2017. – с. 63-65.


Клинический случай: роль модификации образа жизни в профилактике мерцательной аритмии
Н. И. Нестеренко, М. В. Луцик

Збірник тез XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 30-31 березня 2017 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 126-128.


Полипрагмазия при полиморбидных состояниях в кардиологической практике
А. О. Радченко, И. О. Чубенко

Збірник тез XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 30-31 березня 2017 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 148-149.


Сравнительная характеристика частотного соотношения фибрилляции предсердий и трепетания предсердий у пациентов, подвергшихся аблации
В. А. Штельмах, М. С. Брынза, Д. Е. Волков

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 20 квітня 2017 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – с. 318.


Классы пульсового артериального давления и параметры электрокардиостимуляции у пациентов на годовом этапе медикаментозной терапии
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 20 квітня 2017 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – с. 230.


Типи радіочастотної абляції і клінічні ознаки у пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь
Т. В. Золотарьова, М. С. Бринза, М. І. Яблучанський

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 20 квітня 2017 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – с. 116.


Frequency of occurrence of different types of orthostatic reactions of blood pressure in healthy volunteers
Rabin Basnet

Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених 24 – 26 квітня 2017. – Тернопіль: 2017. – с. 37.


Types of orthostatic reactions of systolic blood pressure in healthy volunteers
Sangita Gautam

Збірник тез XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 30-31 березня 2017 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 240-241.


Рак легкого: нужно ли сообщать пациенту его диагноз?
В. О. Кучеренко

Збірник тез XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 30-31 березня 2017 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 96-97.


Значення класів пульсового артеріального тиску при виборі параметрів електрокардіостимуляції у пацієнтів на річному етапі після імплантації
М. В. Починська

Збірник тез XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» 30-31 березня 2017 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 28-29.


Класи пульсового артеріального тиску та функціональні показники кровообігу у пацієнтів в ранній період після імплантації електрокардіостимулятора та медикаментозної терапії
М. В. Починська, М. І. Яблучанський

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю Медицина XXI століття 24 листопада 2016 року. – Харків: 2016. – с. 88-89.


Ортостатические реакции артериального давления при терапии комбинацией тиазидный диуретик + ингибитор ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с артериальной гипертензией
Н. В. Журавка, Н. И. Яблучанский

Матеріали науково-практичної конференції Коморбідна і мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб 2-3 червня 2016 року, Одеса, – Одеса: ОНМедУ, 2016. – с. 23-25.


Классы пульсового артериального давления и гемодинамические показатели у пациентов на годовом этапе после кардиоресинхронизирующей и медикаментозной терапии
М. В. Починская

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє 4 листопада 2016 р. Харків. – 2016. – с. 166.


Функциональные показатели кровообращения у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами и кардиоресинхронизирующей терапией в классах пульсового АД на годичном этапе наблюдения
М. В. Починская

Український кардіологічний журнал : Матеріали ХVІI Національного конгресу кардіологів України (Додаток 3), Київ, 21–23 вересня 2016 р. – c. 159-160.


Гіпертрофічна кардіоміопатія у мультиморбідності
А. І. Лахоніна, А. В. Філатова, Н. В. Макієнко, Н. А. Водяницька

Матеріали науково-практичної конференції Коморбідна і мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб 2-3 червня 2016 року, Одеса, – Одеса: ОНМедУ, 2016. – с. 36-38.


Пульсовое артериальное давление в остром периоде после имплантации двухкамерного стимулятора у пациента с артериальной гипертензией и синдромом Морганьи – Адамса – Стокса
М. В. Починская

Матеріали науково-практичної конференції Коморбідна і мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб 2-3 червня 2016 року, Одес, – Одеса: ОНМедУ, 2016. – с. 52-53.


Реакция параметров вариабельности сердечного ритма на сеансы биологической обратной связи с контуром метрономизированного дыхания у пациентов с артериальной гипертензией на фоне стандартной медикаментозной терапии
Е. А. Лютая, С. А. С. Белал

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 21 квітня 2016 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – С. 196.


Важность индивидуального подхода к пациенту на примере клинического случая
А. А. Кайдалова, О. Абдел Ваххаб

Збірник тез XIII Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» 14-15 квітня 2016 р. Харків, – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – с. 19-20.


Ефективність радіочастотної абляції залежно від локалізації субстрату аритмії та медикаментозного лікування
Т. В. Золотарьова, Д. Є. Волков, Д. О. Лопін, М. І. Яблучанський

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 43.


Варіабельність серцевого ритму як засіб об’єктивізації і стандартизації біозворотного зв’язку
М. І. Яблучанський, О. В. Мартиненко, С. А. С. Бєлал, О. С. Тимошенко

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 72.


Частотные формы, ЭКГ и функциональные показатели у пациентов с постоянной ФП в группах общего кардиоваскулярного риска
Л. А. Мартимьянова, Н. И. Яблучанский

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 51-52.


Серцева недостатність та перебіг стабільної стенокардії у пацієнтів із імплантованими електрокардіостимуляторами на річному етапі апаратної і медикаментозної оптимізації
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, М. І. Яблучанський

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 48-49.


Клинические особенности пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией в зависимости от степени АГ
Т. А. Дериенко, Д. Е. Волков, Д. А. Лопин, Н. И. Яблучанский

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 40.


Стадии АГ и изменения гемодинамических показателей в течение года после имплантации кардиостимулятора
Т. А. Дериенко

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 40.


Распределения значений угла α электрической оси сердца у пациентов, подвергшихся имплантации постоянного электрокардиостимулятора
Е. С. Вороненко, М. С. Брынза, Д. Е. Волков, Н. И. Яблучанский

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 39.


Клинические особенности пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией в зависимости от стадии артериальной гипертензии
Т. А. Дериенко, Н. И. Яблучанский

“Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої, 21 квітня 2016 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2016. – c. 90.


Частота встречаемости клинических признаков в классах пульсового артериального давления у пациентов с показаниями для имплантации электрокардиостимулятора
М. В. Починская, Д. Е. Волков, Д. А. Лопин, Н. И. Яблучанский

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України 19-20 травня 2016 р., Київ. – 2016. – №2 (18).– с. 58-59.


Pulse pressure in patients before and in the early period after implantation of the pacemaker and cardiac resynchronization therapy during the medication
M. V. Pochinskaya

Научно-практический журнал Кардиология Узбекистана. – 2016. – №1-2 (39-40). – с. 309-310.


Технологія біологічного зворотного зв’язку на підґрунті керованого метрономізованого дихання за даними показників варіабельності серцевого ритму на всі випадки клінічної практики
М.І. Яблучанський, О.В. Мартиненко, С.А.С. Бєлал, О.С. Тимошенко

“Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої, 21 квітня 2016 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2016. – c. 356.


Comparative analysis of patients with persistent atrial fibrillation in conjunction with coronary heart disease in the early period after implantation of the pacemaker and cardiac resynchronization therapy during the medication
M.V. Pochinskaya, D.E. Volkov, N.I. Yabluchansky

“Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями”: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю 5 листопада 2015 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2015. – c. 225.


Информативность pH-метрии у больных ГЭРБ, ассоциированной с артериальной гипертензией
М.В. Починская

“Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 6 листопада 2014 р., ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой». – Х., 2014. – c. 300.


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та динаміка гемодинамічних показників у пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами на річному етапі підтримуючої медикаментозної терапії
І.М. Коломицева

“Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями”: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю 5 листопада 2015 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2015. – c. 119.


Вплив порушень тиреоїдного статусу на нервово-психічний розвиток дитини раннього віку
Шлєєнкова Г.О., Маменко М.Є.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології Липень/Серпень 2015 Том 8 №1 : Актуальні проблеми педіатрії. Матеріали XI Конгресу педіатрів України 7-9 жовтня 2015 р. – Київ, 2015. – с.108-109.


Влияние сеансов биологической обратной связи с замкнутым контуром вариабельности сердечного ритма и метрономизированного дыхания на контроль систолического артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией на фоне стандартной медикаментозной терапии
Белал С.А.С., Яблучанский Н.И.

“Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями”: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю 5 листопада 2015 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2015. – c. 18.


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній та піврічний періоди після імплантації електрокардіостимуляторів
Коломицева І.М., Волков Д.Є., Яблучанський М.І.

Український кардіологічний журнал : Матеріали ХVІ Національного конгресу кардіологів України (Додаток 1), Київ, 23–25 вересня 2015 р. – c. 170.


Клинический случай оценки вариабельности сердечного ритма у больных артериальной гипертензией во время активной ортостатической пробы
Журавка Н.В., Яблучанский Н.И., Махаринская Е.С.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики XXI століття присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 23-24 квітня 2015 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – c. 104.


Реакция частот сердечных сокращений на сеансы биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у пациентов с артериальной гипертензией
Белал С.А, Яблучанский Н.И.

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали V науково-практичної конференції асоціації аритмологів України 19-20 травня 2015 р., Київ. – №2 (14). – 2015. – С.48-49.


Опыт ведения пациента с бивентрикулярной электрокардиостимуляцией по поводу хронической сердечной недостаточности в сочетании с постоянной формой фибрилляции предсердий
И. В. Шанина, Д. Е. Волков, Н. И. Яблучанский

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали V науково-практичної конференції асоціації аритмологів України 19-20 травня 2015 р., Київ. – №2 (14). – 2015. – С.70-71.


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранньому періоді після імплантації кардiостимуляторiв та серцевої ресінхронізуючої терапії
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. А. Лопин, М. І. Яблучанський

Науково-практичний журнал Аритмологія. Матеріали V науково-практичної конференції асоціації аритмологів України 19-20 травня 2015 р., Київ. – №2 (14). – 2015. – С.54-55.


Хронічна серцева недостатність, її функцвональний клас та зміни гемодинамічних показаників у пацієнтів в піврічному періоді після імплантації кардіостимуляторів
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. А. Лопин, М. І. Яблучанський

Збірник тез міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» 16-17 квітня 2015 р. Харків, – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С.29-30.


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та параметри електрокардіостимуляторів у післяімплантаційному періоді
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. А. Лопин

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики XXI століття присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 23-24 квітня 2015 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – С. 148.


Тендерные особенности изменений показателей вариабельности сердечного ритма у пациентов с артериальной гипертензией
Е. А. Голубкина

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики XXI століття присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої 23-24 квітня 2015 року, ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – С. 65.


Класс продолжительности интервала QT и особенности медикаментозной терапии в остром послеоперационном периоде после имплантации электрокардиостимулятора
М. С. Мальцева, Д. Е. Волков, Д. А. Лопин, Н. И. Яблучанский

Матеріали науково-практичної конференції «Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів» 6 листопада 2014 р., ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – С. 229.


Functional blood circulation values in patients with CRT in the early postoperative period in different QRS complex duration classes
I. V. Shanina, D. E. Volkov, N. I. Yablucyansky

Матеріали науково-практичної конференції «Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів» 6 листопада 2014 р., ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – С. 397.


Frequency of detached cardiac drugs prescribing in patients of diferent QRS cjmplex duration classes on the permanent pacing backgraund
I. V. Shanina, D. E. Volkov, N. I. Yablucyansky

Матеріали науково-практичної конференції «Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів» 6 листопада 2014 р., ДУ «Національний інститут терапії ім.Малой», Харків. – С. 396.


Класс продолжительности комплекса QRS и клинические особенности пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией
И. В. Шанина

Український кардіологічний журнал. Додаток. Матеріли 15 національного конгресу кардіологів України, 23 – 25 вересня 2014 року, Київ. – № 4. – 2014. – С. 188-189.


Класс продолжительности корригорованного интервала QTc и клинические особенности пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией
М. С. Мальцева

Український кардіологічний журнал. Додаток. Матеріли 15 національного конгресу кардіологів України, 23 – 25 вересня 2014 року, Київ. – № 4. – 2014. – С. 183-184.


Функциональные показатели кровообращения у пациентов с кардиресинхронизирующей терапией в первые полгода после имплантации ЭКС в классах продолжительности интервала QTc
М. С. Мальцева

Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. Матеріли VI (68) міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 15– 17 жовтня 2014 року, Київ. – № 4. – 2014. – С. 115.


Эффективность биологической обратной связи в замкнутом контуре вариабельности сердечного ритма и метрономизированного дыхания у пациентов с соматоформной вегетативной дисфункцией
С. А. С. Белал , К. И. Реминская, А. В. Мартыненко, А. Л. Кулик, Н. И. Яблучанский

Сборник тезисов докладов V Международного конгресса «Кардиология на перекрестке наук» совместно с IX Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, симпозиумом «Актуальные вопросы эндокринологии», XXI ежегодной научно-практической конференцией «Актуальные вопросы кардиологии» / под ред. д.м.н., проф., заслуженного деятеля науки Российской Федерации В. А. Кузнецова, д.м.н. А. Ю. Рычкова. – Тюмень, 2014. – с. 33-34.


Качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев с психастеническим типом личности
А. А. Рубан, А. А. Винокурова, С. А. С. Белал , Н. И. Яблучанский

«Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології»:Матеріли науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, Харків, 14-15 квітня 2014 р. / За загальною редакцією проф. В. І. Пономарьова. – Харків, 2014. – С. 302-305.


Спиронолактон и качества биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у здорових добровольцевх
Н. И. Нестеренко, Ю. В. Федорова, К. Г. Уварова, Е. О. Назаренко

«Актуальні питання сучасної медицини» : XI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених , 17-18 квітня 2014 р. (Харків). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С32.


Биологическая обратная связь как средство повышения адаптационных возможностей организма при физических перегрузках
Е. О. Назаренко, С. А. С. Белал, Абдел Ваххаб О. Дж., Н. И. Яблучанский

«Актуальные проблемы подготовки и сохранения здоровья спортсменов» : Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 20 декабря 2013 (Челябинск). / Под редакцией Е. В. Быкова. – Челябинск: УралГУФК, 2013. – С. 309-313.


Использование биологической обратной связи в замкнутом контуре вариабельности сердечного ритма и метрономизированного дыхания у пациентов с артериальной гипертензией
Кулик А. Л., Шмидт Е. Ю.

«Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології»:Матеріли науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, Харків, 14-15 квітня 2014 р. / За загальною редакцією проф. В. І. Пономарьова. – Харків, 2014. – С. 234-236.


Изменения вариабельности сердечного ритма у пациентов с артериальной гипертензией в разных классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ на этапах терапии лизиноприлом
М. И. Шевчук

«Мультидисциплінарний підхід  –  ключ до успішної терапевтичної наукти та практики» :  Матеріали   науково-практичної конференції, 18 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 266.


Продолжительность комплекса QRS ЭКГ в ортостатических реакциях у пациентов с артериальной гипертензией
М. И. Шевчук, Ю. А. Черная, А. Н. Фомич

 «Щорічні терапевтичні читання : нові технології та міждисциплінарні питання у загальнотерапевтичній практиці» :  Матеріали   науково-практичної конференції, 14-15 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 239.


Оценка качества биологической обратной связи в контурах параметров вариабельности сердечного ритма и метрономизированного дыхания со стартом со свободного дыхания у здоровых добровольцев
С. А. С. Белал,  А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский

«Щорічні терапевтичні читання : оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» :  Матеріали   науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 12.


Воспроизводимость биологической обратной связи в контурах метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев
С. А. С. Белал

Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню здоров’я 2012 року, 5– 6 квітня 2012 року. –  № 1. –  2012. – С. 241–242.


Метеочувствительность и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев
С. А. С. Белал, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский

Актуальні питання сучасної медицини: Тези Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 24–25.


Частота встречаемости различных типов  ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и класс контроля фибрилляции предсердий при терапии амиодароном
А. Н. Фомич

Вестник аритмологии : материалы 10-го Юбилейного Конгресса «Кардиостим-2012» 16-18 февраля 2012 г. (Санкт-Петербург). – 2012. – Приложение А. – С. 82.


Корригированный QT и показатели вариабельности сердечного ритма на эпизодах синусового ритма при терапии пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий комбинацией амиодарона и бета-блокаторов
В. Л. Кулик, Л. А. Мартимьянова, Н. И. Яблучанский

Вестник аритмологии : материалы 10-го Юбилейного Конгресса «Кардиостим-2012» 16-18 февраля 2012 г. (Санкт-Петербург). – 2012. – Приложение А. – С. 7.


Воспроизводимость биологической обратной связи у здоровых добровольцев в алгоритме метрономизированного дыхания под. контролем параметров вариабельности сердечного ритма
С. А. С. Белал, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский

Вестник аритмологии : материалы 10-го Юбилейного Конгресса «Кардиостим-2012» 16-18 февраля 2012 г. (Санкт-Петербург). – 2012. – Приложение А. – С. 81.


Продолжительность комплекса QRS ЭКГ и вариабельность сердечного ритма на этапах терапии пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий на эпизодах синусового ритма
И. Ю. Рыбальченко, Л. А. Мартимьянова,  Н. В. Макиенко

«Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики» : Матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної конференції, присвяченої  Дню науки в Україні,   19 травня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 100.


Профиль личности и качество биологической обратной связи в алгоритме поиска оптимальной частоты метрономизированного дыхания при старте со свободного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев
С. А. Белал, Е. И. Линская, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, А. К. Задерихин, В. И. Шульгин, Н. И. Яблучанский

Вариабельность сердечного ритма : материалы Всероссийкой научно-практической конференции с международным участием (29 октября 2011 г.) / отв. ред. Д. А. Димитриев.  –  Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. –  С. 22–27.


Сравнение алгоритмов поиска оптимальной частоты метрономизированного дыхания при старте с физиологической нормы и со свободного дыхания у здоровых добровольцев на основании оценки качества биологической обратной связи
С. А. Белал, Е. И. Линская, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, А. К. Задерихин, В. И. Шульгин, Н. И. Яблучанский

Вариабельность сердечного ритма : теоретические аспекты и практическое применение : материалы V всеросс.симп. / отв. ред. Р. М. Баевский, Н. И. Шлык, Ижевск : Изд-во “Удмуртский университет”, 2011. –  С. 25–30.


Частота встречаемости различных типов ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и класс контроля фибрилляции предсердий при терапии комбинацией бета-адреноблокатор и амиодарон
А. Н. Фомич

«Медична наука і клінічна практика : минуле, сьогодення і майбутнє» : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150 річчю Харківського медичношл товариства, 20 жовтня 2011 р. / за ред. О. Я. Бабака та ін.; НАМН України та ін. – Харків, 2011. – С. 196.


Различные типы ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и класс контроля ФП при терапии бета-адреноблокаторами
А. Н. Фомич

Матеріали ХІІ  Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21–23 вересня 2011 р.   –  С. 222.


Значение ортостатических реакций артериального давления для артериальной гипертензии
Н. И. Яблучанский, А. Ю. Егорова, П. А. Гарькавый, Л. А. Мартимьянова, О. Ю. Бычкова, Н. В. Лысенко, Н. В. Макиенко

«Медична наука і клінічна практика : минуле, сьогодення і майбутнє» : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150 річчю Харківського медичношл товариства, 20 жовтня 2011 р. / за ред. О. Я. Бабака та ін.; НАМН України та ін. – Харків, 2011. – С. 213.


Ортостатические реакции систолического артериального давления на этапах терапии амиодароном у пациентов с фибрилляцией предсердий
Ю. А. Черная

Матеріали ХІІ  Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21–23 вересня 2011 р.


Ортостатические реакции систолического и диастолического артериального давления как показатель вегетативной регуляции у пациентов с артериальной гипертензией, язвенной болезнью и при их сочетании
Е. Е. Томина

Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії» 26 березня 2009 р., Харків. – С. 88.


Вариабельность сердечного ритма и суточные профили систолического артериального давления на этапах терапии коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии
И. В. Солдатенко, Н. В. Лысенко

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективні технології діагностики і лікування терапевтичних захворювань» 21 жовтня 2010 р., Харків. – С. 168.


Суточные профили АД и вариабельность сердечного ритма у пациентов с АГ, коморбидной с остеоартрозом
И. В. Солдатенко

Український кардіологічний журнал : Матеріали ХІ Національного конгресу кардіологів України (Додаток 2), Київ, 28–30 вересня 2010 р. – С. 40–41.


Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом АГ у пациентов с разными типами суточных профилей диастолического АД на этапах терапии
И. В. Солдатенко

Український кардіологічний журнал : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в країні»  (Додаток 1), Київ 17–19 травня 2010 р. – С. 144–145.


Добові профілі гемодинамічних показників при коморбідній з остеоартрозом артеріальній гіпертензії
І. В. Солдатенко

Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. – 2010.


Диапазоны продолжительности комплекса QRS ЭКГ и внутрижелудочковые блокады у пациентов с фибрилляцией предсердий
И. Ю. Бурда

Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. – 2010. – С. 101–102.


Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозомартеріальної гіпертензії у пацієнтів з різними типами ортостатичних реакцій діастолічного артеріального тиску
І. В. Солдатенко

Матеріали науково-практичної конференції «Щорічні терапевтичні читання» 15-16 квітня 2010 р., Харків. – С. 216.


Ефективність контролю артеріальної гіпертензії у пацієнтів з різними типами ортостатичних реакцій систолічного артеріального тиску при коморбідності з остеоартрозом
І. В. Солдатенко

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря» 14-15 квітня 2010 р., Харків. – С. 118.


Влияние беродуала в острой фармакологической пробе на показатели функции внешнего дыхания и вариабельности сердечного ритма у пациентов хроническими обструктивными заболеваниями легких
И. А. Бондаренко, Н. И. Яблучанский

Терапевтичні читання : алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Л. Т. Малої, 21-22 квітня 2005 р. / Ред. рада : О.Я. Бабак (голова) та інш.; АМН України та інш. – Х., 2005. – С. 33.


Evaluation of spirometry and heart rate variability parameter indices’ prognostic meaning in the chronic obstructive pulmonary disease therapy
N. I. Yabluchansky, I. A. Bondarcnko, I. I. Zinkovitch

Pneumomologia i Alergologia Polska. – XXIX zjazd polskiego towarzystva ftyzjopneumonologicznego. 14–17 wrzesien 2006. – ROK 2006. – TOM 74. – NR 3. – P. 279.


Связь между продолжительностью комплекса QRS ЭКГ и клиническими проявлениями фибрилляции предсердий
И. Ю. Бурда

Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини», «Актуальні питання клінічної медицини», «Мікроелементози в клінічній медицині» 21–23 квітня 2010 р., Суми.


Эффективность контроля аретриальной гипертензии коморбидной с остеоартрозом у пациентов с разными типами суточных профилей систолического артериального давления
И. В. Солдатенко

Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини», «Актуальні питання клінічної медицини», «Мікроелементози в клінічній медицині» 21–23 квітня 2010 р., Суми.


Ортостатичні реакції систолічного артеріального тиску як показник вегетативної регуляції у пацієнтів з виразковою хворобою, артеріальною гіпертензією та при їх сполученні
О. Є. Томіна

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 85-річчю ХМАПО «Медична наука : сучасні досягнення та інновації» 20 листопада 2008 р., Харків. – С. 95.


Моя философия здоровья и болезни
Н. И. Яблучанский

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективні технології діагностики і лікування терапевтичних захворювань» 21 жовтня 2010 р., Харків. – С. 193.


Показатели вариабельности сердечного ритма при изолированном остеоартрозе и при сочетанной патологии с артериальной гипертензией
І. В. Солдатенко

Матеріали науково-практичної конференції «Щорічні терапевтичні читання : сучасна терапія та її узагальнююча роль в клініці внутрішніх хвороб» 9-10 квітня 2009 р., Харків. – С. 185.


Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму у хворих на ізольовані та коморбідні озтеоартроз і артеріальну гіпертензію
І. В. Солдатенко

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 85-річчю ХМАПО «Медична наука : сучасні досягнення та інновації» 20 листопада 2008 р., Харків. – С. 87.


Классы продолжительности корригированного интервала QT ЭКГ и типы внутрижелудочковых блокад при фибрилляции предсердий
В. Л. Кулик

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря» 14-15 квітня 2010 р., Харків. – С. 83.


Частота встречаемости различных типов ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и функциональный класс фибрилляции предсердий при терапии бета-адреноблокаторами
А. Н. Фомич

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню Науки в України «Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики» 19 травня 2011 р., м. Харків / Ред. рада О. Я. Бабак та ін. ? Х., 2011. ? С. 118.


Гипертензивный тип ортостатической реакции систолического артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией
А. Ю. Егорова

Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні питання діагностики і терапії внутрішніх хвороб» 7 жовтня 2008 р., Харків. – С. 40.


Сравнение клинических признаков ФП в разных диапазонах продолжительности комплекса QRS ЭКГ на этапах терапии бета-адреноблокаторами
И. Ю. Бурда

Український кардіологічний журнал : Матеріали ХІ Національного конгресу кардіологів України (Додаток 2), Київ, 28-30 вересня 2010 р. – С. 123.


Оценка качества биологической обратной связи в контуре вариабельности сердечного ритма и метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев при старте с возрастной физиологической нормы
С. А. С. Белал, К. И. Линская, А. Л. Кулик

«Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню Науки в України 19 травня 2011 р., м. Харків / Ред. рада О. Я. Бабак та ін. ? Х., 2011. ? С. 8.


Зависимость продолжительности корригированного интервала QT от уровня артериального давления у пациентов с фибрилляцией предсердий и АГ
В. Л. Кулик

Український кардіологічний журнал : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» (Додаток 1), Київ, 17-19 травня  2010 р. – С. 125–126.


Продолжительность комплекса QRS ЭКГ у пациентов с АГ и ФП
И. Ю. Бурда

Український кардіологічний журнал : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції