Наукова робота


Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, а й за її межами.

На кафедрі виконуються дві НДР «Розробка та дослідження системи автоматичного управління варіабельністю серцевого ритму в кардіологічній практиці» і «Медикаментозна терапія пацієнта з електрокардіостимуляторами». Крім того, співробітники кафедри є со-дослідниками у великому міжнародному клінічному випробуванні нового препарату для лікування цукрового діабету 2 типу.

З моменту заснування кафедри співробітники кафедри захистили понад 20 кандидатських і 3 докторські дисертації. На даний момент на кафедрі заплановано і виконується 5 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені в 20 статтях в журналах, які мають імпакт-фактор і входять у зарубіжні наукометричні бази і більш ніж в 200 статтях у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені численними патентами і авторськими свідоцтвами.

Кафедрою організовано та проведено 25 науково-практичних конференцій, у тому числі 17 – міжнародних. З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь у більш ніж 100 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах і т.д., в тому числі в 70 – міжнародних.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету.

Студенти наукового гуртка спільно з співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких вже опубліковано більше 50 статей у спеціалізованих виданнях, у тому числі 7 – у закордонних.

З ініціативи студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри організовано і проведено близько 30 науково-практичних конференцій, у тому числі 12 – міжнародних, у ході яких студентами висвітлювалися результати власних наукових досліджень.