Про кафедру


На сьогоднішній день кафедра внутрішньої медицини є однією з провідних в Україні за своїм профілем, що зумовлено високою кваліфікацією персоналу, навчально-методичною роботою із застосуванням інноваційних підходів і актуальними науковими дослідженнями. Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа».

Кадровий склад кафедри включає 2-х докторів медичних наук, професорів; 16 кандидатів медичних наук, доцентів; 20 асистентів без наукового ступеня, 3-х аспірантів і 5 старших лаборантів кафедри. Кількість штатних співробітників складає 79%, а зовнішніх сумісників – 21%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 10 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.