Автореферати дисертацій


Порушення фізичного, нервово-психічного розвитку та процесів адаптації у дітей раннього віку та удосконалення їх реабілітації
Шлєєнкова Г. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія, Харків, 2017.


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності і медикаментозний супровід пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами
Коломицева І.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2016.


Прогностичне значення тривалості інтервалу QTc у медикаментозному менеджменті пацієнтів після імплантації електрокардіостимуляторів і кардіоресинхронізуючих пристроїв
Мальцева М.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2015.


Тривалість QRS комплексу та ефективність медикаментозної терапії пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами
Шаніна І.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2015.


Морфометрія очної ямки дорослих людей за даними комп’ютерної томографії
Дубина С.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, Харків, 2015.


Значення тривалості комплексу QRS ЕКГ у терапії есенціальної артеріальної гіпертензії інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту, бета-адреноблокаторами та їх комбінацією
Шевчук М. I.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2015.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь
Фомич Г. М.

Автореферат дисертації  на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2013.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Типи ортостатичних реакцій артеріального тиску і контроль частоти шлуночкових скорочень пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь
Чорна Ю. А.

Автореферат дисертації  на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2013.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Клінічне значення тривалості інтервалу QT у діагностиці та медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь
Кулик В. Л.

Автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 ? кардіологія, Харків, 2012 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вплив гіпертензивного типу ортостатичних реакцій артеріального тиску на перебіг та ефективність лікування артеріальної гіпертензії
Єгорова А. Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2011 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Порівняльна характеристика ефективності гіполіпідемічної терапії аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з та без втручань на коронарних судинах
Гунаєва-Кручина О. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2010 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Показники варіабельності серцевого ритму і якість життя у робітників вугільних копалень з артеріальною гіпертензією під час лікування еналаприла малеатом та небівалолом
Федько І. Д.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2007 р.

Резюме: (укр).


Зміни вегетативної регуляції серцевої діяльності та результати терапії артеріальної гіпертензії блокаторами b-адренергічних рецепторів на поліклінічному етапі
Ісаєва Г. С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2004 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Кінічне значення варіабельності серцевого ритму, типів ортостатичних реакції і добових профілів артеріального тиску при артеріальній гіпертензії, коморбідної з виразковою хворобою
Томіна О. Є.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Донецьк, 2011 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій та добових профілів артеріального тиску
Солдатенко І. В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Донецьк, 2011 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Механізми стійкості міокарду до екзогенних  ?-симпатоміметиків
Зінкович  І. І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, Київ, 2003 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Ефективність лікування есенціальної артеріальної гіпертензії амлодипіном, метопролола тартратом або еналаприла малеатом у пацієнтів із нормотензивними та гіпотензивними ортостатичними реакціями артеріального тиску
Гарькавий П. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2009 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ІХС
Абдуєва Ф. М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2009 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця
Кулик О. Л.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія, Харків, 2009 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Особливості клінічних виявів, стану запального процесу та показників функції ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, асоційований із синдромом Рейно
Лисенко Н. В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія, Київ, 2002 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах
Ігнаткіна О. В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Дніпропетровськ, 2005 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом
Бондаренко І. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, Київ, 2008 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Клінічна ефективність аміодарону та його комбінацій з метопрололом або карведилолом в терапії пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь
Макієнко Н. В.

Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2006 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).


Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь
Мартим’янова Л. О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Київ, 2003 р.

Резюме: (рус), (укр), (eng).