Анонси клінічних розборів


  • Презентація клінічних випадків пацієнтів на теми “Фібриляція передсердь як наслідок токсичного дифузного зобу: як слід діяти?” view/download и “Ведення пацієнта з серцевою недостатністю після кардоістимуляції” view/download

21/12/2017 на кафедрі внутрішньої медицини відбулися презентації клінічних випадків пацієнтів.
Перша презентація «Фібриляція передсердь як наслідок токсичного дифузного зобу: як слід діяти?» підготовлена студентами 4-го курсу Махмудом Аміном, Шмагун Д.; під керівництвом асистента кафедри С. В. Рибчинського та д. мед. н., професора М. І. Яблучанського.

Друга презентація «Ведення пацієнта з серцевою недостатністю після кардоістимуляції» підготовлена студентом 5 курсу Язаном Дваятом під керівництвом асистента кафедри Н. В. Журавки, асистента кафедри О. В. Каніщевої та д. мед. н., професора М. І. Яблучанського.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему “Аритмії в пізньому періоді у пацієнта після хірургічної реконструкції тетради Фалло” view/download

08/12/2017 на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було проведено розбір клінічного випадку «Аритмії в пізньому періоді у пацієнта після хірургічної реконструкції тетради Фалло», підготовлений студентом 6 курсу Маруном Хаджем під керівництвом д. мед. н., проф. Н. І. Яблучанського, к. мед. н., доц. О. С. Махаринської, к. мед. н. та ас. Н. Скокової.

У клінічному розборі і обговоренні взяли участь студенти 4, 5 і 6 курсів медичного факультету.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему «Ближче до пацієнта: причина на поверхні, проте лікар недобачає» view/download

08/11/2017 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація клінічного випадку пацієнта.

Робота була виконана студенткою 5-го курсу Рен Глорією Джон, науковими консультантами виступили асистент кафедри О. В. Петренко, асистент кафедри Н. В. Журавка, к.м.н., доцент М. С. Бринза і д.м.н., професор Н. І. Яблучанський.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему «Варіабельність серцевого ритму у пацієнтки з пароксизмальною формою фібриляції передсердь до і після радіочастотної абляції» view/download

21/12/2016 на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна був проведений розбір клінічного випадку «Варіабельність серцевого ритму у пацієнтки з пароксизмальною формою фібриляції передсердь до і після радіочастотної абляції», підготовлений аспіранткою І. А. Стреляною під керівництвом д. мед. н., проф. М. І. Яблучанського, к. мед. н., доц. М. С. Бринзи, к. мед. н., доц. Д. Є. Волкова і Д. А. Лопіна.

У клінічному розборі та обговоренні взяли участь студенти 5 та 6 курсів медичного факультету.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему «Довгострокові результати абляції легеневих вен на прикладі клінічного випадку пацієнта з пароксизмальною миготливою аритмією» view/download

08/12/2016 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація клінічного випадку пацієнта із з пароксизмальною миготливою аритмією після абляції легеневих вен.

Робота була виконана студентом 6 курсу Саміром Абу Рабіа, науковими консультантами виступили асистент Т. В. Золотарьова, доцент М. С. Бринза та д.м.н., професор М. І. Яблучанський.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему «Серцева недостатність після заміни клапана серця. “Краще пізніше, ніж ніколи”» view/download

15/04/2016 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація клінічного випадку пацієнта із серцевою недостатністю після заміни одного із клапанів серця.

Робота була виконана студентом 5 курсу Басілєм Джамалом Робіном Шаріфом, науковими консультантами виступили асистент Є. А. Люта та д.м.н., професор М. І. Яблучанський.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему «Пристрасті навколо феохромоцитоми» view/download

04/04/2016 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація клінічного випадку пацієнта із сімейним анамнезом феохромоцитоми.

Робота була виконана студентами 6 курсу М. А. Абіодун, Е. А. Адегоке, А. О. Адуроджа, науковими консультантами виступили асистент О. В. Петренко та д.м.н., проф. М. І. Яблучанський.

  • Презентація клінічного випадку пацієнта з недиференційованим утворенням правого передсердя view/download

22/03/2016 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація клінічного випадку про важливість індивідуального підходу до пацієнта при неможливості встановити остаточний діагноз.

Робота була виконана студенткою 6 курсу Кайдаловою Анастасією і студентом 4 курсу Абдел Ваххабом Османом, науковими консультантами виступили асистент С. А. С. Бєлал, к.м.н., доцент Н. В. Лисенко і д.м.н., проф. М. І. Яблучанський.

18/12/2015 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація клінічного випадку пацієнта з досить рідкісною на сьогоднішній день патологією терапевтичної та кардіологічної практик – інфекційним ендокардитом.

Робота була виконана студентом 5 курсу англомовної форми навчання Мунішем Кумаром, науковими консультантами виступили к.м.н., асистент кафедри О. С. Махаринська, асистент кафедри Н. В. Журавка і д.м.н., проф. М. І. Яблучанський.

  • Презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на тему «Поліморбідність не визначає поліпрагмазію» подивитися/скачати

08/12/2015 на кафедрі внутрішньої медицини відбулася презентація цікавого клінічного випадку пацієнта на дуже актуальну тематику сучасної медицини «Поліморбідність не визначає поліпрагмазію».

Робота була виконана студентками 6 курсу А. І. Лахоніною і А. В. Філатовою, науковими консультантами виступили к.м.н., доцент Н. В. Макієнко, к.м.н., доцент Н. А. Водяницкая, д.м.н., проф. Н. І. Яблучанський.